Bây giờ bạn có thể chạy báo cáo tới 200 tài khoản

Quảng cáo Google đã mở rộng số lượng tài khoản bạn có thể làm việc trong Trình chỉnh sửa báo cáo từ 10 đến 200. Google ads đã áp dụng cho tất cả các tài khoản trung tâm nhằm giúp bạn dễ dàng đọc báo cáo tốt hơn.

Báo cáo google ads 200 tài khoản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *