Google Ads: Chiến dịch TrueView cho hành động sẽ được chuyển đổi thành Chiến dịch hành động video vào đầu năm 2022

Các nhà quảng cáo sẽ có thể tạo quảng cáo TrueView cho hành động mới cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Bắt đầu từ đầu năm 2022, chiến dịch TrueView cho hành động sẽ được chuyển đổi thành Chiến dịch hành động video, Google thông báo hôm thứ Sáu. Các nhà quảng cáo sẽ vẫn có thể tạo quảng cáo TrueView cho hành động mới cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 và quảng cáo TrueView cho hành động hiện tại sẽ tiếp tục chạy cho đến đầu năm sau.

xem thông báo của google tại đây 
 
Quảng cáo hành động video có thể chạy trên nguồn cấp dữ liệu trang chủ của YouTube, trang xem, nguồn cấp dữ liệu xem tiếp theo và các đối tác video của Google . Hình ảnh: Google.
Tại sao chúng tôi quan tâm. Theo dữ liệu nội bộ của Google, chiến dịch hành động video thúc đẩy nhiều chuyển đổi hơn 20% trên mỗi đô la so với TrueView cho hành động, vì vậy, thay đổi này có thể tăng hiệu quả cho các nhà quảng cáo. Ngoài ra, quảng cáo của bạn có thể có nhiều giao diện và định dạng hơn để tận dụng, vì Chiến dịch hành động video sử dụng các định dạng quảng cáo khám phá video và trong luồng có thể bỏ qua, đồng thời chạy trên nguồn cấp dữ liệu trang chủ của YouTube, trang xem, nguồn cấp dữ liệu xem tiếp theo và các đối tác video của Google .
Nếu doanh nghiệp của bạn dựa vào quảng cáo TrueView cho hành động, bạn sẽ muốn đặt lời nhắc rằng vào ngày 30 tháng 9, bạn sẽ không thể tạo những quảng cáo này nữa và hãy theo dõi thông báo chính thức của Google về thời điểm quảng cáo TrueView ngừng hoạt động đang chạy. Bạn cũng nên bắt đầu chuyển đổi quảng cáo Trueview cho hành động thành quảng cáo hành động Video trước năm 2022 để bạn có thể thiết lập đường cơ sở trước khi Google buộc mọi người không sử dụng Trueview để hành động.

Thông tin thêm về tin tức

  • Trong những tuần tới, Google Ads sẽ ra mắt tính năng “sao chép và dán” để cho phép các nhà quảng cáo sao chép quảng cáo Trueview cho hành động hiện tại của họ một cách thuận tiện hơn và dán chúng dưới dạng Quảng cáo hành động video.
  • Với chiến dịch Hành động video, nhà quảng cáo không thể chọn không tham gia bất kỳ khoảng không quảng cáo nào có sẵn.
  • Quảng cáo TrueView cho hành động đã được giới thiệu vào tháng 9 năm 2016 và trang trợ giúp chiến dịch TrueView cho hành động hiện chứa thông báo cho các nhà quảng cáo đề xuất rằng họ sử dụng Chiến dịch hành động video. Chiến dịch hành động video đã được giới thiệu chỉ chưa đầy một năm trước , vào tháng 6 năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *